Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua :
Dr. Nur Aris, M.Ag.
NIP. 197509032001121002

Sekretaris :
M. Arif Hakim, M.Ag
NIP. 197901072005011006

Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
Novita Pancaningrum, M.Pd.
NIP. 198111162015032001


Kepala Pusat Audit Mutu Internal
Sanusi, M.Pd.I.  
NIP. 198801122015031004
 
Kepala Pusat Pengembangan Standar dan Akreditasi
Azizah Maulina Erzad, S.S., M.Pd..
NIP. 198712142015032006
 

Kepala Subbagian Tata Usaha 
Siti Marhamah, S.Ag.
NIP. 197308162005012003

Pengadministrasi pada LPM
 
Fery Fahrudin Yunus, S.S
NIK.10110201315021988
 
 Dhita Yuniar Mardiani
NIK. 20101201517061988 
 

Kurnia Afriaristiyani
NIK. 20105201903031997

 
Back to Top